top of page

MEDIA ACTIVATION™

Media Activation™ is het creëren van verrassende momenten voor merken op relevante plekken in media en daarbuiten met als doel mensen te raken, te inspireren, te betrekken, te activeren en te verbinden. Kortom: mensen in beweging te brengen via media.

Door de juiste afstemming van de 4 M’en, dragen de concepten van MediaActivationCo. substantieel bij aan het verankeren van een merk bij alle stakeholders.

MERK

MOMENT

Als merk onderscheid je jezelf door continu in dialoog te staan met de consument. Dit doe je vanuit een eigen sterke merk persoonlijkheid. Het bieden van relevantie binnen de juiste sweetspots in media en in de levens van de consument zorgt ervoor dat een merk beklijft.

Campagnes en uitingen zijn vluchtige en vrijblijvende contactmomenten tussen merk en mens. Door het zorgvuldig ontwikkelen van een bijzonder moment waar beiden iets aan hebben, wordt een gedeelde herinnering gecreëerd die langer meegaat dan elke andere standaard reclame uiting.

MEDIA

Naast reguliere media, zoals radio, TV, online, kijkt MediaActivationCo. naar alle andere mogelijkheden waar de doelgroep optimaal en verrassend geraakt kan worden, zoals: live events, sport, influencers, artiesten.

MENS

Met de campagnes die je als merk voert, bereik, beraak en activeer je de consument. Maar door ook alle andere stakeholders te betrekken wordt de campagne een groter onderdeel van een bedrijf.

bottom of page